Προλογικό σημείωμα: Κωνσταντίνος Ουρανός

Επιμέλεια δίσκου: Καράλης Περίανδρος

Πλούσιο σε μουσικότητα έργο, «Οι Δώδεκα (Τριάντα Έξι στην ουσία) Ελληνικοί Χοροί» είναι μία ευφυής μεταγραφή της δημοτικής χορευτικής μουσικής στη δυτική και κλασικίζουσα. Ο Σκαλκώτας διατηρεί και εδώ τη μοναδική του ικανότητα να παράγει πρωτότυπη μουσική πάνω στα μοτίβα της παράδοσης.Νίκος Σκαλκώτας, 1904-1949. Μείζων Έλληνας συνθέτης της δυτικότροπης μουσικής. Ο Σκαλκώτας υπήρξε υποστηρικτής του νεοκλασικισμού στη μουσική του. Ικανότατος μουσικός έγραψε στο τονικό, στο ατονικό και στο δωδεκαφθογγικό σύστημα.

 

 1. 1. Πελοποννησιακός 1 Σύνθεση: Νίκος Σκαλκώτας. Ορχήστρα. Η Μικρή Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο Διεύθυνση. Γρηγόρης Millar. 3:32
 2. 2. Κρητικός 1 Σύνθεση: Νίκος Σκαλκώτας. Ορχήστρα. Η Μικρή Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο Διεύθυνση. Γρηγόρης Millar. 1:36
 3. 3. Κλέφτικος Σύνθεση: Νίκος Σκαλκώτας. Ορχήστρα. Η Μικρή Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο Διεύθυνση. Γρηγόρης Millar. 1:53
 4. 4. Σιφνέικο 2 Σύνθεση: Νίκος Σκαλκώτας. Ορχήστρα. Η Μικρή Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο Διεύθυνση. Γρηγόρης Millar. 2:44
 5. 5. Νησιώτικος Σύνθεση: Νίκος Σκαλκώτας. Ορχήστρα. Η Μικρή Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο Διεύθυνση. Γρηγόρης Millar. 3:11
 6. 6. Ηπειρωτικός Σύνθεση: Νίκος Σκαλκώτας. Ορχήστρα. Η Μικρή Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο Διεύθυνση. Γρηγόρης Millar. 2:02
 7. 7. Χοστιανός Σύνθεση: Νίκος Σκαλκώτας. Ορχήστρα. Η Μικρή Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο Διεύθυνση. Γρηγόρης Millar. 1:51
 8. 8. Κλέφτικος 2 Σύνθεση: Νίκος Σκαλκώτας. Ορχήστρα. Η Μικρή Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο Διεύθυνση. Γρηγόρης Millar. 2:14
 9. 9. Νερατζοφίλημα Σύνθεση: Νίκος Σκαλκώτας. Ορχήστρα. Η Μικρή Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο Διεύθυνση. Γρηγόρης Millar. 2:01
 10. 10. Τσάμικος Σύνθεση: Νίκος Σκαλκώτας. Ορχήστρα. Η Μικρή Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο Διεύθυνση. Γρηγόρης Millar. 3:12
 11. 11. Ηπειρωτικός 2 Σύνθεση: Νίκος Σκαλκώτας. Ορχήστρα. Η Μικρή Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο Διεύθυνση. Γρηγόρης Millar. 1:52
 12. 12. Μαζωκτός Σύνθεση: Νίκος Σκαλκώτας. Ορχήστρα. Η Μικρή Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο Διεύθυνση. Γρηγόρης Millar. 7:40