1. 1.Γιατί πουλί μ δεν κελαηδείς Στίχοι: Παραδοσιακοί. Μουσική: Παραδοσιακή. Ερμηνεία: Σαβίνα Γιαννάτου 2:59
  2. 2.Πήραν την Πόλη Στίχοι: Παραδοσιακοί. Μουσική: Παραδοσιακή. Ερμηνεία: Ρήνα Δημούδα 2:08
  3. 3.Ισείς πουλιά μ πετούμενα Στίχοι: Παραδοσιακοί. Μουσική: Παραδοσιακή. Ερμηνεία: Αυθεντικοί εκφραστές της λαϊκής παράδοσης 3:25
  4. 4.Του Αλέξανδρου και του Κωσταντή Στίχοι: Παραδοσιακοί. Μουσική: Παραδοσιακή. Ερμηνεία: Χρόνης Αηδονίδης 4:46
  5. 5.Σημαίνει ο Θεός Στίχοι: Παραδοσιακοί. Μουσική: Παραδοσιακή. Ερμηνεία: Βάια Ρούση 6:03
  6. 6.Βασιλικέ τριόκλουνε Στίχοι: Παραδοσιακοί. Μουσική: Παραδοσιακή. Ερμηνεία: Αθηνά Κατσανεβάκη 1:47
  7. 7.Πάρθεν η Ρωμανία Στίχοι: Παραδοσιακοί. Μουσική: Παραδοσιακή. Ερμηνεία: Ζωή Παπαδοπούλου 1:54
  8. 8.Lamentatio sanctae matris ecclesiae Constantinopolitanae - Guillaume Du-fay Σύνθεση: Guillaume Du-fay 4:42